مشاوره و راهنمایی :02166397082 - 09373817111

چهار شرط ارث بردن زن متارکه کرده از     همسر سابق
سید علیرضا طباطبایی

وبلاگ

چهار شرط ارث بردن زن متارکه کرده از همسر سابق

در نظام حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام طلاق در حال بیماری منتهی به موت با سایر طلاق ها متفاوت است

ماده ۹۴۴ قانون مدنی در این باره صراحتا بیان میدارد که ارث زوج تا یک سال بعد از طلاق به همان حالت سابق باقی می ماند

:مشروط بر چهار شرط

الف :طلاق در حال بیماری شوهر واقع شود

اگر طلاق در زمان بیماری مرد اتفاق بیفتد و مرد ظرف یکسال از تاریخ طلاق فوت نماید زوجه از او ارث می برد

ب :شوهر بر اثر همان بیماری زمان طلاق فوت کند

اگر شوهر از آن بیماری که در زمان طلاق مبتلا بوده شفا یابد و بر اثر بیماری دیگر فوت کند زوجه از او ارث نمی برد

ج :شوهر ظرف یکسال پس از تاریخ طلاق فوت کند

مدت زمانی که در ماده ذکر شده است یکسال می باشد لذا اگر مدت زمان فوت زوج بیشتر از یک سال از تاریخ طلاق باشد زوجه از او ارث نمی برد

د :زن پس از طلاق شوهر نکرده باشد

درصورتی که زوجه پس از طلاق ازدواج مجدد نموده باشد از ارث همسر سابق خود محروم میگردد

ضمنا بنا بر ماده ۹۴۴قانون مدنی و طبق این شروط تفاوتی میان انواع طلاق وجود ندارد و زوجه مطلقا مستحق ارث است

نکته پایانی اینکه حالت برعکس این موضوع صدق نمی کند به بیان بهتر ارث بردن زن از مرد در شرایط بیماری زن و طلاق بین این دو باعث ارث بردن مرد نمی شود

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.