ضمن سپاس از انتخاب این مجموعه جهت انجام سریع و مطمعن خدمات مرتبط با اجاره سند در اجرای قرار های تامین کیفری(وثیقه ، کفالت) ، به اگاهی خوانندگان محترم میرساند گروه وکلا و مشاورین ضامن راد با پاسخگویی تمام وقت آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز در تهران ، کرج و تمامی شهر ها به ویژه خانواده های متهمین ،‌ محکومان و زندانیان میباشد.

نظر به شرایط و اهمیت قرار تامین کیفری به ویژه وثیقه (اجاره سند شش دانگ ) و نیز اشراف کامل بر نحوه اجرای مراحل کار از زمان معرفی سند گذار و یا ضامن تا زمان ازادی متهم و زندانی همچنین ایجاد اطمینان خاطر مراجعه کنندگان در خصوص صحت و درستی انجام مراحل تامین وثیقه تاکید میگردد وکالت پرونده را نیز به گروه وکلای مجرب این مجموعه بسپارید.

لطفا قبل از تماس با همکاران ما این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید
09373817111
02166397082
02156692012

پیشنهاد میشود جهت اطلاع از شرایط صدور قرار تامین کیفری و نحوه انجام عملیات مربوط به اجاره و سپردن وثیقه و یا کفالت مطالب ذیل را مطالعه فرمایید:

اجاره فیش حقوقی / قرار تامین کیفری /ازادی زندانی

Contents

قرار تامین کیفری :

مطابق ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری، هدف از تعیین قرار تامین کسب اطمینان از دسترسی و حضور به موقع متهم در موارد نیاز بوده و همچنین به جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم میباشد (که در صورت فرار یا متواری شدن متهم به واسطه این ضمانت حق قربانیان زایل نگردد) .
اخذ قرار تامین از ان جهت مهم است که هم از یک سو طبق اصل برائت تا زمان بررسی تکمیلی و تعیین تکلیف متهمان محدودیتی برای ازادی انان و اموالشان ایجاد نگردد و از سویه دیگر با کسب این ضمانت توسط دادگاه از فرار و متواری شدن متهمین جلوگیری به عمل اید.


لازم به ذکر است در برخی موارد به سبب اهمیت و سنگین بودن اتهام وارده ممکن است قاضی دستور به اخذ تامین از نوع بازداشت موقت تا زمان بررسی اتهامات دهد.

انواع قرار تامین بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی :

 1. التزام به حضور با قول شرف
 2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 3. التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف
 4. التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
 5. التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
 6. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
 7. التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
 8. دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
 9. دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول
 10. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

در مراجع قضایی قضات به طور وسیع قرارهای کفالت، وثیقه و بازداشت موقت در پرونده‌ها را صادر می‌‌نمایند بعضی از قرارها فقط در قوانین و بحث‌های حقوقی مطرح شده و در عمل در سیستم قضایی کشور کارایی ندارند. به عنوان مثال قرار التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف با وجود سابقه دیرینه در قانون بصورت قانون متروکه درآمده است.

براساس ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری مدت قرار بازداشت موقت براساس جرایم مطرح شده به شرح ذیل است:

((مدت زمان قرار بازداشت براساس نوع جرم و شدت مجازات جرم و محکومیت جرم مربوطه متفاوت است))

1-اگرمیزان محکومیت جرم حداقل یک سال باشد،مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از این مدت تعیین شود.
2-مستفاد از ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری  در خصوص جرمی که محکومیت آن سلب حیات است مدت زمان قرار بازداشت موقت نباید بیشتر از دو سال و در جرم های دیگر نباید بیشتر از یک سال باشد.

در جرم هایی که محکومیت آن سلب حیات است در صورتیکه بعد از دوسال  تا زمان اجرای حکم نتواند قرار وثیقه را تامین کند در بازداشت به سر میبرد
در همه جرایم به جز سلب حیات نمیتوان متهم را بیشتر از زمان  تعیین شده قانونی بازداشت کرد.

آیا قرارهای  تامین کیفری قابل اعتراض می باشد؟

طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد، اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند


تبصره- مرجع صادر کننده ی قرار و رییس یا معاون زندان مکلف اند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده ی قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.»

وثیقه و تعیین نوع آن توسط متهم:

وثیقه یک دارایی غیر منقول ، گاها منقول و یا مبلغ مالی است که به ازای یک شرطی نزد دادگاه یا طرف قرارداد تا پایان یک مدت مشخصی گذاشته می شود. بهتر است بدانید که  مطمئن ترین راه در بین دیگر قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌‌آید

.
نظر به اینکه مبلغ وثیقه توسط مقام قضائی رسیدگی کننده با درنظر گرفتن نوع اتهام ،وضعیت زندانی،میزان ضرر مالی شاکی و عواملی از این قبیل تعیین میگردد ،متهم یا وکیل وی میتواند این وثیقه را به صورت مال منقول یا غیرمنقول مثل وجه نقد و سپرده یا ضمانت نامه بانکی به دادگاه تودیع کنند. یا به صورت غیر منقول مانند سند ملکی وثیقه ملکی برای کارشناسی توسط کارشناس رسمی به دادگاه معرفی می کنند. این امر معمولا توسط قاضی مورد پذیرش است.

ضمانت زندانی/سند برای زندانی/اجاره سند برای مرخصی زندانی

نحوه فرايند صدور وثيقه تا آزادي متهم :

فرايند صدور قرار وثيقه در مراجع قضايي در دو مرحله صورت مي‌گيرد:
در مرحله اول مقام قضايي قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد و به اين ترتيب به متهم ابلاغ مي‌شود كه چنانچه وثيقه‌اي براي آزادي خود دارد معرفي نمايد تا اقدامات لازم انجام پذيرد. در صورت معرفي وثيقه از سوي خود متهم يا هر شخص ثالثي اگر وثيقه وجه نقد باشد، بايد در حساب سپرده دادگستري توديع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف گردد و اگر مال غير منقول است، سند آن مال از طريق اداره ثبت اسناد و املاك بازداشت شود.

در مورد مال منقول و غيرمنقول مقام قضايي از كارشناس براي ارزيابي مال معرفي شده استعلام مي‌نمايد و در صورتي آن را مي‌پذيرد كه ارزش مال معرفي شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد. به نظر مي‌رسد زماني كه كارشناس يا اداره ثبت اسناد اعلام مي‌دارد ملك ارزش لازم را ندارد، جاي اعتراض نخواهد بود. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ممكن است فرايند بازداشت سند يا توقيف مال يا ارزيابي مال معرفي شده چند روز به طول ‌انجامد كه در اين مدت علي القاعده تا زمان بازداشت سند يا توقيف مال متهم به لحاظ عجز از معرفي وثيقه در بازداشت خواهد بود.

در هر صورت پس از معرفي وثيقه و داشتن شرايط قانوني مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌نمايد و در اين موقع متهم بايد آزاد گردد.

 ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم :

نكته‌اي كه در خصوص وثيقه‌گذار بايد دانست اين است كه وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم بوده و يا شخص ثالثي باشد، در هر صورت چنانچه وثيقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود كه ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند.

در صورت عجز وثيقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضايي بدون عذر موجه، به دستور مقام قضايي وثيقه ضبط خواهد شد. البته بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين شده در قرار وثيقه باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏ گذار مسترد مي‌شود.

جهات عذر موجه متهم در صورت عدم حضور :

 • به موجب ماده 178 این قانون مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از :
 • الف – نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه ؛ به گونه‏ ای که مانع از حضور شود .
 • ب – بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود .
 • پ – همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود .
 • ت – ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیر دار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد .
 • ث – متهم در توقیف یا حبس باشد .
 • ج – سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس ، عذر موجه محسوب می شود .
 • علاوه بر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان عذر موجه عدم حضور متهم در دادگاه کیفری یاد شده اند ، به موجب تبصره همین ماده ، در سایر موارد ، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد ، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات ، تا سه روز مهلت را تمدید کند .

کفیل کیست ؟

کفیل در اصطلاح حقوقی شخصی است که حضور مرتب متهم در مواقع احضار او در برابر مبلغ معینی وجه تعهد و کفالت مینماید.کفالت به معنی بر عهده گرفتن کاری به جایه کسی است .

شخیص ملائت کفیل با چه مقامی می باشد!؟

ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

در چه صورتی کفیل بری می گردد؟

مطابق با ماده 746 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد زیر کفیل نسبت به کفالت صوت گرفته و
تعهدات آن بری می گردد :
1-در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
2- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3-در صورتی که ذمه‌ی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.
4-در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.
5- در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود.
6-در صورت فوت مکفول

اجاره وثیقه /اجاره سند /سندگزار

اجاره سند چیست ؟

منظور از سند اجاره ای در واقع همان ملک اعم از تجاری، اداری، مسکونی، زراعی و الباقی کاربریهای تعریف شده در قانون به صورت شش دانگ جهت معرفی به دادسرا و دادگاه می باشد.

انواع خدمات مربوط به ضمانت :


1-اجاره سند ملکی شش دانگ برای آزادی و مرخصی زندانی
2-اجاره سند در مرحله تحقیق ، رسیدگی ،اجرای احکام
3-اجاره سند برای متهمان و محکومان مالی
4-اجاره سند شش دانگ برای ضمانت زندانی
5-اجاره سند برای تقاضای اعسار
6-اجاره سند برای ضمانت پیمانکاری
7-اجاره سند برای تعزیرات کالای قاچاق
8-ضامن معتبر با فیش حقوقی در تمامی مراحل
9-اجاره سند برای اجرای حکم غیابی
10-اجاره سند برای تامین خسارات احتمالی(دستور موقت و غیره ..)
11-اجاره سند برای دادگاه های عمومی نظامی
12-تامین وثیقه برای اعتبار معاملات
13-اجاره سند جهت اخذ نمایندگی فروشگاه ها (اعم از جامبو و کوروش و …)
14-اجاره سند برای اخذ نمایندگی دفاتر خدماتی (اعم از قضایی و پلیس +۱۰ )
15-سند اجاره ای برای ضمانت رفع ممنوع الخروجی در شعبات اجرای ثبت ،ادارات ثبت اسناد و املاک تهران و کلیه شهرستان ها در سرتاسر کشور

ضمنا به اطلاع میرساند مدت زمان اجاره تمامی اسناد ۱ ساله و فقط در خصوص همان پرونده و متهم قابل اجرا میباشد .

فرایند ارائه خدمات تودیع وثیقه :

1-انعقاد قرار داد اجاره فی ما بین اجاره دهنده و اجاره گیرنده
2-معرفی ضامنین معتبر
3-ارائه چک یا سفته (تعیین با تشخیص دفتر ) جهت ضمانت
4-تسویه حساب در پایان کار و پس از کارشناسی اسناد
5-کارشناسی مطمئن توسط کارشناسان رسمی دادگستری
6-همراهی مراجعه کنندگان محترم درتمامی مراحل سندگذاری در دادگاه و یا دادسرا

برای تهیه سند ملکی در صورت توان ابتدا به دوستان و خویشاوندانتان مراجعه فرمایید و درصورت عدم دسترسی به سند از طریق ذکر شده صرفا دفاتری را مد نظر داشته باشید که تمامی اسناد مورد ارائه آنها کارشناسی شده و مجموعه توسط یک وکیل و یا کارشناس رسمی که نسبت به تشریفات و قوانین اشراف کامل داردمدیریت شود.

اگر به عنوان متهم به دادسرا یا دادگاه دعوت شدید پیشنهاد ما این است که مطلقاً بدون کفیل و یا وثیقه گذار
به مرجع قضایی مراجعه ننمایید.

سوالات متداول :

هزینه اجاره سند چه مقدار است ؟

یکی از معایب مهم در تامین ضمانت برای قرار های تامین کیفری عدم تعیین مبالغ مشخص در خصوص حق الزحمه اجاره سند و یا فیش حقوقی می باشد .
قیمت سند اجاره ای حسب توافق طرفین تعیین گردیده و شرایط زمانی و مکانی تعیین کننده قیمت سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی است که در محکومیت های مالی ارزش اسناد نباید کمتر از خسارت وارد شده به بزه دیده و یا مبلغ مورد مطالبه توسط شاکی باشد .


مسلما افراد برای هر معامله ای به جایگاه و میزان اعتبار و‌شخصیت حرفه ای و اجتماعی و سوابق کاری طرف معامله توجه بسیاری می نماید، پس بهتر است به دفاتری مراجعه نماییم که حداقل چندین سال در این حرفه مشغول بوده اند و دیگران نیز از حسن شهرت آنان سخن به میان آورده و جا و مکان آنان مشخص است و کار را درست مدیریت میکنند تا وجوه ایاب ذهاب و کارشناسی تلف نشود و زندانی چشم انتظار آزادی نباشد .


اگر قانونگذار در این حوزه وارد میشد و با وضع قوانین مختلف و مرتبط اقدام به تعیین حق الزحمه متناسب با مبالغ قرارهای صادره می‌نمود این مهم از پیشنهاد مبالغ فاحش اعلامی توسط ارائه دهندگان این گونه خدمات جلوگیری نموده و مانند بسیاری ازکشورهای جهان حق الزحمه دفاتر مرتبط با این موضوع را نیز قانون مند و طبق تعرفه های مصوب اعلام می‌گردید تا به نفع خانوادگان محترم زندانیان باشد.

با انتخاب دفاتر مناسب ارائه دهنده اینگونه خدمات که مبالغ اجاره اسناد و فیش های حقوقی موجود کارشناسی شده و‌متناسب با مبلغ قرار صادره از جانب دادگاه و یا دادسرا می باشد از سو استفاده و ضرر مالی جلوگیری فرمایید.

آیا اعطای وکالت در زندان ممکن است ؟

بدون شک ماندن یک نفر در زندان نمی تواند مشکلی را حل کند و فرد آزادبه صورت بهتری میتواند پیگیر امور مربوط به پرونده بوده و از خود دفاع نماید و یا به تهیه مبالغ پرداختی در محکومیت های مالی جهت رد مال بپردازد همچنین نظر به محیط نامناسب زندان به لحاظ امنیت و بهداشت و مواردی از این قبیل از مهم ترین نیاز های زندانیان دریافت مرخصی می باشد به همین علت اجاره سند در این مواقع بسیار کارساز بوده و افراد زیادی با جرائم مختلف به خصوص مسائل مالی می توانند از این خدمات بهرمند گردند. 

متهمین و محکومانی که به هر علت در زندان می باشد نیز امکان اعطای وکالت میسر است.بدین نحو که اقوام یا آشنایان زندانی ابتدا به دفترمجموعه مراجعه نموده و درخواست خود را مطرح و پس از توافق فی مابین ،وکلای مجرب این مجموعه به زندان مراجعه نموده و اقدامات مربوط به اعطای وکالت زندانی را به صورت کامل انجام می دهند.

لطفاً قبل از تماس با گروه های مشاوره و تامین وثیقه متن زیر را با دقت مطالعه کنید:

 • 1_ فریب قیمت پایین اعلامی توسط عده ای دلال را نخورید چرا که اعلام قیمت پایین ترفندی برای کلاهبرداری از شماست.
 • 2_ کسی که ازبستگان زندانی ضامن معتبر مطالبه می‌کند تا ضمانت صاحب سند را انجام بدهد قابل اعتماد است. مسلما عقل سلیم حکم می‌کند که کسی سند ملک خود را به شخصی که نمی‌شناسد بدون حصول اطمینان ارائه نمی‌دهد.
 • 3_ حتما قبل از مراجعه به دادگاه یا دادسرا از صحت وثیقه ارائه دهنده اطمینان حاصل کنید.
 • 4_ حتما قرار هایتان را در محلی مطمئن و قابل اطمینان و معتبر بگذارید و از سپردن کارتان به اشخاصی که از مکان آنها اطلاع دقیق ندارید به شدت پرهیز کنید.
 • 5_ در خیلی از موارد پیش می آید که سند ملکی ارائه دهنده ارزش کافی برای تامین قرار زندانی شما را ندارد و مالک یا معرف وی با قصد فریب یا تطمیع کارشناس معرفی شده توسط مقام قضایی قصد ضمانت آزادی زندانی شما را دارد. هنگام مواجهه با این موارد مطلقا اجازه این کار را به آنها ندهید.
 • 6_ در صورت عدم توانایی کافی جهت شناخت مراحل کار حتما وکیل همراه داشته باشید.
 • 7_ تا اطمینان کافی در خصوص صحت اجاره سند حاصل ننموده اید مبلغی از بابت هزینه اجاره به واسطه و یا دفاتر ارائه دهنده این نوع خدمات پرداخت نفرمایید.

در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال در این مورد میتوانید از طریق نظرات و فرم تماس در انتهای این مطلب سوالات خود را با ما در میان گزارید.
همچنین میتوانید با تماس با مشاورین ما موضوعات خود را مطرح نمایید
09373817111
02166397082
02156692012

13 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید