مشاوره و راهنمایی :02166397082 - 09373817111

آرشیو مطالب

همه چیز در مورد شرب خمر،از تعریف تا مجازات
1399/07/24

همه چیز در مورد شرب خمر،از تعریف تا مجازات

خمر در لغت به معنای مایع مستی آورد بوده و منظور از شرب خمر نوشیدن مشروبات الکلی می باشد.

تعریف و احکام مجازات قذف ،تفاوت آن با تهمت و افترا
1399/07/21

تعریف و احکام مجازات قذف ،تفاوت آن با تهمت و افترا

در اصطلاح فقهی منظور از قذف این است که به مرد یا زنی نسبت زنا یا لواط زده شود به طوری که نتوان آن را با دلیل و مدرک ویا شاهد ثابت نمود.