مشاوره و راهنمایی :02166397082 - 09373817111

آرشیو مطالب

شرایط  و روند دریافت حکم تخلیه ( فوری) ،تمدید اجاره در دوران کرونا
1399/08/10

شرایط و روند دریافت حکم تخلیه ( فوری) ،تمدید اجاره در دوران کرونا

وقتی که میان موجر و مستاجر قراردادی منعقد میگردد عدم رعایت بندهای مذکور در قرارداد راهی جز شکایت و خواست عذر مستاجر جهت تخلیه منزل(حکم تخلیه) را برای موجر باقی نمیگذارد.