مشاوره و راهنمایی :02166397082 - 09373817111

آرشیو مطالب

وثیقه برای زندانی
1399/12/22

وثیقه برای زندانی

آزاد کردن زندانی با قرار دادن وثیقه: وثیقه برای زندانی  در واقع سند برای  زندانی  است که در دادگاه ها  برای آزادی متهم به مرجع قضایی ارائه می شود. وثیقه در واقع ضمانتی است که از طرف بازپرس یا دادستان برای متهم صادر می شود. وثیقه تا پایان مراحل رسیدگی به پرونده متهم و صدور […]

نکات مهم درباره اجاره وثیقه
1399/11/08

نکات مهم درباره اجاره وثیقه

آیا برای آزاد کردن عزیز خود از بند در جستجوی وثیقه هستید؟ در چنین شرایطی، بسیاری اوقات مبلغ مقرر شده توسط دادگاه به عنوان وثیقه بسیار بالا است و ممکن است تهیه کردن آن از توان خانواده متهم خارج باشد. در چنین شرایطی، اجاره کردن وثیقه راه حلی مناسب است. اما این موضوع نیز چالش‌های […]

شرایط  و روند دریافت حکم تخلیه ( فوری) ،تمدید اجاره در دوران کرونا
1399/08/10

شرایط و روند دریافت حکم تخلیه ( فوری) ،تمدید اجاره در دوران کرونا

وقتی که میان موجر و مستاجر قراردادی منعقد میگردد عدم رعایت بندهای مذکور در قرارداد راهی جز شکایت و خواست عذر مستاجر جهت تخلیه منزل(حکم تخلیه) را برای موجر باقی نمیگذارد.