مشاوره و راهنمایی :02166397082 - 09373817111

سوالات حقوقی پیرامون موضوع تامین خواسته

سوالات حقوقی پیرامون موضوع تامین خواسته

منظور از تامین خواسته بازداشت مال منقول و یا غیر منقول مورد دعوا توسط خواهان برای جلوگیری از نقل و انتقال ،مخفی نمودن ،جابه جایی است تا در صورت صدور‌حکم قطعی علیه خوانده به راحتی بتوان خواسته خود را به دست آورد و نگرانی از بابت از دست رفتن مال مورد دعوا نداشته باشد. در این مطلب به بررسی سوالات پیرامون این موضوع پرداخته تا ابهامات شما خوانندگان گرامی را رفع نماییم.

برای مشاهده پاسخ هر سوال بر روی سوال کلیک کنید :

شرایط لازم برای صدور قرار تامین خواسته چه مواردیست ؟

مستند به ماده ۱۰۸قانون آئین دادرسی مدنی:
الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد. مانند سند ازدواج ، چک و سفته وسایر اسناد رسمی .
ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد . 
ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌ شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد . به طور مثال چک . 
د) خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل ( خوانده)  وارد آید ، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد . (خسارت احتمالی)

تبصره: تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تأمین خواسته را می‌پذیرد . صدور قرار تأمین موكول به ایداع خسارت خواهد بود .

زمان تقدیم دادخواست تامین خواسته چه زمانی میباشد ؟

قرار تامین خواسته بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است قبل از اقامه دعوی یا در طول دعوی و تا قبل از صدور قطعی صادر شود. خواهان می تواند قبل از طرح دعوای اصلی درخواست قرار تامین دهد و یا در زمان تنظیم دادخواست چه در مرحله بدوی و ‌چه در مرحله تجدید نظر علاوه بر خواسته خود درخواست تامین خواسته نیز بدهد.

درخواست قرار تأمین اگر قبل از اقامه دعوی و یا در جریان رسیدگی باشد باید به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

آیا در اجرای قرار تامین خواسته مستثنیات دین قابل توقیف می باشند!؟

خیر در‌مرحله اجرای قرار تامین و مزایده و یا فروش اموال باید نسبت به مستثنیات دین مدیون توجه شود و قوانین مربوط به مستثنیات را مدنظر قرار داد .

در‌چه مواردی نیاز به تودیع خسارت احتمالی تامین خواسته نیست!؟

1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

مهم ترین اثر تامین خواسته چیست ؟


مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.

در صورت وجود سوالات بیشتر و یا هرگونه ابهام در این مورد لطفا در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا همکاران ما در سریع ترین زمان پاسخ گوی شما باشند.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.