مشاوره و راهنمایی :02166397082 - 09373817111

آرشیو مطالب

نکات مربوط به اخذ پایان کار و تنظیم سند
1399/09/06

نکات مربوط به اخذ پایان کار و تنظیم سند

یکی از وظایفی که پیمان کار یا سازنده ملک پس از پایان پروژه عملیات ساختمانی دارا

تخلفات مرتبط با کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و روند رسیدگی به آن
1399/08/27

تخلفات مرتبط با کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و روند رسیدگی به آن

کمیسیون ماده 100 شهرداری مربوط به تخلفات ساختمانی میشود. در این صورت اگر شخصی در امر ساختمان سازی..