سوال مطرح شده : اجاره سندملک
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  اجاره سندملک
توضيحات : 

ملک درقیطیریه بوده وسندشش دانگ داریم به همراه وکالت ازمالک ملک


نام کاربر :  مهدی
پست الکترونيکي :  mehdi2mazji@gmail.com
تاريخ درج :  سه شنبه 25 دى 1397  19:43
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  اجاره سندملک
توضيحات : 

لطفا شماره تماس خود را وارد کنید


تاريخ درج :  پنجشنبه 4 بهمن 1397  11:15
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :